kim thu sét bằng đồng

Kim đồng dài 1m, kim thu sét đầu đồng, kim đầu đồng dài 70cm
Chat với gian hàng
; //}