Ống đồng đỏ

ống đồng đỏ, ống đồng vàng, ống đồng thau
Chat với gian hàng
; //}