Đồng tấm đồng lá

đồng tấm đồng lá, đồng tấm lá, đồng tấm mỏng , đồng lá mỏng, đồng tấm dày
Chat với gian hàng
; //}