Nhôm tấm- nhôm lá

nhôm tấm, nhôm tấm mỏng, nhôm tấm dày, nhôm chống trượt
Chat với gian hàng
; //}